Ga terug

Zorgnetwerk rondom de boer gedigitaliseerd

Na de Agro Zorgnetwerkkaart, waarmee boeren en hulpverleners inzicht krijgen in het zorgnetwerk rond een boer, introduceert AgroZorgwijzer nu een digitale variant van deze kaart. Met een handige functie voor het zoeken van de juiste hulp in de eigen regio.

Het vragen, zoeken en vinden van de juiste hulp als je als boer mentale problemen hebt is vaak lastig. Daarnaast kan het voor een hulpverlener zonder agrarische achtergrond lastig zijn om de juiste link te krijgen met een agrarisch ondernemer, omdat de wereld van de agrariër onvoldoende bekend is.
AgroZorgwijzer introduceerde vorig jaar al de Agro Zorgnetwerkkaart. Deze kaart helpt agrarische ondernemers en hun omgeving in het vinden van de juiste mentale hulp. En het geeft de professionele hulpverlener inzicht in het netwerk van een agrarisch ondernemer. Zo ontstaat een breder beeld bij wie wat kan doen voor het welzijn van de ondernemer en weten betrokkenen elkaar beter te vinden.

Zoeken op postcode
Dit jaar digitaliseerde AgroZorgwijzer de Agro Zorgnetwerkkaart. Op de website krijgt een ondernemer, na het invullen van een paar vragen en het invoeren van zijn of haar postcode, inzicht in de juiste hulpverleners bij hem of haar in de buurt. De huisarts blijft overigens een belangrijke rol spelen als eerste aanspreek- en doorverwijspunt.

Kaart met netwerk rond de boer
Vooral voor de reguliere hulpverlening blijkt de pdf een mooi inzicht te geven in het netwerk rond een ondernemer. Deze kaart blijft ook nog beschikbaar op de website van AgroZorgwijzer. Deze kaart bevat een cirkel met verschillende ringen rondom een agrarisch ondernemer. Hierin staan personen of organisaties vermeld. Hoe dichterbij de ondernemer, hoe bekender deze persoon of organisatie (in het algemeen) is voor de ondernemer. De cirkel is onderverdeeld in vier kwadranten: agrarisch, hulpverlening, sociaal en agrarische sociale ondersteuning. Vanuit de digitale kaart kan doorgelinkt worden naar de websites van de verschillende organisaties.

Breed netwerk aan betrokken partijen
De digitale en de pdf-kaart kwamen tot stand met medewerking van LTO, NZO, ZuivelNL, huisartsen, Zorg om Boer en Tuinder, GGD, 113 Zelfmoordpreventie, GGZ, ARQ kenniscentrum Impact, Vertrouwensloket welzijn Landbouwhuisdieren, Ministerie van LNV en agrarische ondernemers.