Ga terug

Werken met oog voor persoonlijke problematiek

Werken aan de weerbaarheid van medewerkers. Dat was voor GD de reden om in 2018 een aanpak te ontwikkelen om alle buitendienstmedewerkers beter te ondersteunen in hun werk. Iets wat tegelijkertijd resulteert in een beter klantcontact en persoonlijke aandacht voor de agrarisch ondernemers.

“Twee jaar geleden merkten we dat de mensen uit de buitendienst zwaardere gesprekken kregen op de boerenbedrijven”, licht hoofd buitendienst Anita ten Wolthuis toe. “De start van de collectieve en daardoor niet meer vrijblijvende IBR-BVD-bestrijding was daar deels de oorzaak van maar denk ook aan alle onzekerheid door de fosfaatwetgeving en de toenemende druk vanuit de politiek op de veehouderij. Dit heeft dan zijn weerslag als je bijvoorbeeld in gesprek bent over de deelname aan bestrijdingsprogramma’s. Soms is er dan weerstand waar je als medewerker goed mee om wilt gaan om zo de ondernemer verder te helpen.”

Oordeelloos communiceren
Sinds het volgen van de training “Oordeelloos communiceren” in 2019, heeft de buitendienst nog meer aandacht voor het bespreken van signalen op persoonlijk vlak. “Vanuit onze betrokkenheid bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren weet ik maar al te goed dat problemen op het bedrijf veroorzaakt kunnen worden door persoonlijke problemen van een ondernemer of zijn gezin. Als erfbetreders horen we daar oog voor te hebben.” Naast de training hebben de medewerkers allemaal een of meerdere individuele gesprekken gevoerd met een coach over werkgerelateerde vraagstukken of de balans tussen werk en privé. Daarnaast is een vijftal medewerkers opgeleid om intervisiegroepen te begeleiden, waar sinds afgelopen zomer drie groepen mee aan de slag zijn. “Voor hen is dit een manier om met elkaar te bespreken waar ze tegen aanlopen. Als organisatie geven we daar graag ruimte aan. Zo leren de nieuwere medewerkers van degenen die al langer in dienst zijn en andersom.’’ Zelf volgde Anita de Gatekeepertraining van 113 Zelfmoordpreventie. Met de bagage uit die training kan ze medewerkers tips of advies geven wanneer zij zich zorgen maken over een ander. “Laatst had ik in een week twee medewerkers die hier vragen over hadden. Dan is het fijn om genoeg van dit onderwerp te weten om hen verder te helpen.”

Niet alleen voor stoppers
Voor GD is het faciliteren van medewerkers tweeledig: werken aan weerbaarheid en werkplezier van medewerkers én om er voor de ondernemers te kunnen zijn. “In tegenstelling tot andere erfbetreders komen onze mensen vaak maar een of twee keer per jaar op een bedrijf. Voor een aantal ondernemers is het dan makkelijker om over hun problemen te praten, ook over persoonlijke zaken. Ze voelen zich vrijer. Onder andere omdat we niet op de andere bedrijven in de buurt komen.” Anita ten Wolthuis benoemt dat bij sommige ondernemers sprake is van langdurige stress door allerlei ontwikkelingen in de sector. “Het gaat hierbij niet alleen over ondernemers die besluiten te stoppen met hun bedrijf. Ook ondernemers met ogenschijnlijk florerende bedrijven hebben soms grote zorgen door bijvoorbeeld door de fosfaatwetgeving. Ze kunnen daar mentaal echt last van hebben. Dit maakt het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, goede gesprekken kunnen voeren en een lage drempel voelen om elkaar te consulteren.”