Ga terug

Werken aan suïcidepreventie (blog)

“Ken je me nog? Vorig jaar hebben we samen de suïcidepreventietraining gevolgd. Zo fijn dat we die training gehad hebben.” Staand voor een melkveestal, midden tussen een groep mensen tijdens een inspirerende, zonnige dag gaat het gesprek ineens over zelfdoding. Het overvalt me. Ik val even stil. Zo gaat het vaker sinds we actief werken aan het project AgroZorgwijzer. Het is een onderwerp dat raakt en waar gelukkig steeds meer mensen over in gesprek gaan.

Samen maken we mentale problematiek bespreekbaar. Samen, de agrarische sector en de reguliere hulpverlening. We werken aan tijdige herkenning van signalen en het stimuleren van gesprekken over hoe de ander zich voelt. Maar soms lijken er geen signalen te zijn en is er “ineens” sprake van suïcidale gedachten of -dreiging. Hoe ga je daar mee om? Hierover kunnen we sector en hulpverleners veel van elkaar leren, dat is me meer dan duidelijk door alle gesprekken van het afgelopen jaar.

Wereld suïcidepreventiedag

Vorig jaar op 10 september tijdens de wereldwijde suïcidepreventiedag is de eerste groep erfbetreders getraind door 113 Zelfmoordpreventie. Op dezelfde dag vertelde Piet Boer, voorzitter van Stichting Zorg om Boer en Tuinder, namens AgroZorgwijzer aan een zaal vol mensen (veelal uit de reguliere hulpverlening) over de agrarische sector. Hij nam ze mee in het leven op de boerderij waar werk en privé onlosmakelijk verbonden zijn, waar continue zorg voor dieren en land is. Hij vertelde over de cultuur met hardwerkende, praktische mensen die niet snel over persoonlijke problemen praten. Een beeldende schets van de sector die veel vragen opleverde, tijdens die dag en in de weken daarna.

Samenwerking reguliere hulpverlening

Terugkijkend heeft het afgelopen jaar ontzettend veel gebracht in de samenwerking met de reguliere hulpverlening. 113 Zelfmoordpreventie denkt actief mee over de problematiek in de sector, het Trimbos Instituut werkt mee aan het tijdig herkennen van mentale problemen, de huisartsen besteden aandacht aan het onderwerp tijdens een landelijk symposium en GGD IJsselland start een onderzoek onder boeren en tuinders. Voorbeelden van mooie praktische activiteiten, waarbij – voor mij – de belangrijkste winst is: we maken de problematiek in de agrarische sector bespreekbaar. Samen kunnen we de drempel om hulp te vragen verder verlagen.

Meer weten over AgroZorgwijzer, ideeën over de aanpak of tips? Mail gerust.

Christel van Raaij, 10 oktober 2019