Ga terug

‘Praat over mentale fitheid’

Agrarische studenten zijn trots op hun sector en vinden hun studie en werk zinvol. Maar ze piekeren regelmatig en ook veel studenten trekken zich negatieve berichtgeving over de sector persoonlijk aan.

Dat blijkt uit onderzoek dat Anky Scholten als stagiair bij LTO Noord heeft gedaan naar de mentale fitheid onder agrarische studenten. ‘Communiceer over mentale fitheid, maak het onderwerp normaal om over te praten’, is een van haar aanbevelingen.

Volgens Scholten komt er veel af op agrarische studenten. ‘De druk op studenten is hoog. De werk- en prestatiedruk is toegenomen en daarbij kwam vorig jaar corona. Ook wordt de druk op de agrarische sector steeds groter. Studenten krijgen het idee dat de sector het nooit goed kan doen. Ik was benieuwd wat dit doet met de mentale fitheid van agrarische studenten’, vertelt ze.

‘Dat is de aanleiding voor mijn afstudeeronderzoek voor de opleiding Agrarisch Ondernemerschap Dier- en Veehouderij van Aeres Hogeschool in Dronten dat ik heb gedaan in opdracht van Agrozorgwijzer en LTO Noord.’
Maar liefst 876 studenten van agrarische mbo- en hbo-opleidingen vulden de enquête in die Scholten had opgesteld over mentale fitheid. ‘Bij mentale fitheid moet je denken aan optimistisch denken, veerkracht, genieten van het leven en grip hebben op je leven’, zegt Scholten. Van de studenten die de enquête invulden is, zowel bij het mbo als bij het hbo, iets meer dan de helft van agrarische afkomst.

Extra stress
Uit het onderzoek kwam naar voren dat veel jongeren goed weten wat ze willen, maar dat ze ook piekeren, vooral hbo-studenten. ‘Agrarische studenten delen hun problemen niet altijd met anderen en ervaren extra stress door corona. Ook zien ze bedrijfsovername als een zwaar emotioneel proces. Positieve punten zijn dat ze trots zijn op de sector, doorzettingsvermogen hebben en toekomst zien in de sector.’
De onderzoeksvraag van Scholten richtte zich ook op hoe het onderwijs, LTO Noord, NAJK en Agrozorgwijzer een positieve invloed kunnen hebben op de mentale fitheid van studenten. Om hier gericht aanbevelingen voor te kunnen doen, interviewde ze vertrouwenspersonen en zorgcoördinatoren van acht agrarische mbo- en op hbo-opleidingen over wat ze nu al doen aan mentale fitheid.

Bij LTO Noord hoorde Scholten dat de aandacht voor mentale fitheid toeneemt. Vorig jaar heeft de organisatie twee webinars gehouden over het onderwerp. Ook sprak de oud-stagiair met professionele hulpverleners en agrarisch coaches.
Voor de betrokken partijen, waaronder LTO Noord, heeft Scholten de volgende aanbevelingen: ‘Blijf communiceren over mentale fitheid, maak het normaal om hierover te praten. Iedereen moet daaraan een bijdrage leveren. Bied laagdrempelig info aan over het onderwerp. Vraag een student die een moeilijke periode achter de rug heeft, hoe het nou echt met hem of haar gaat. Praten is de eerste stap in het bespreekbaar maken van het onderwerp.’

Ouders
Ook ouders spelen een rol bij de mentale fitheid van jongeren. ‘Stel dat ouders vaak negatief praten over wat er allemaal af komt op de sector, over de toekomst van de sector. Hoe komt dit over op je kind dat een agrarische opleiding volgt? Die negativiteit kan demotiverend zijn’, aldus Scholten.
Voor stageboeren heeft de oud-stagiair ook een tip. ‘Bespreek met je stagiair niet alleen het werk, maar ook hoe het gaat, hoe hij of zij zich voelt. Dat het normaal is dat wordt gevraagd hoe het echt met je gaat, daar moeten we naartoe.’

En klik hier voor het volledige factsheet:

Heb je vragen over dit thema? Dan kun je contact opnemen met Elsbeth Timmerman: etimmerman@ltonoord.nl

Bron: Nieuwe Oogst