Ga terug

“Met Training suïcidepreventie onze accountmanagers goed toerusten”

De 25 Friese accountmanagers van Rabobank Food & Agri (F&A) volgden in december een incompany training Suïcidepreventie voor erfbetreders via Agro Zorgwijzer. De cursus werd gegeven door trainers van 113 Zelfmoordpreventie.

In de trainingsruimte van de Rabobank in Damwoude nam ’s ochtends de ene helft van de groep deel aan de cursus en ’s middags de andere helft. Directeur F&A Siebe Meindertsma vertelt: “Ik las al eerder over de training van Agro Zorgwijzer en vroeg me af of deze ook incompany gegeven zou kunnen worden. Onze accountmanagers F&A hebben wel eens te maken met deze problematiek en ik zie deze training echt als een manier om ze goed toe te rusten voor het geval ze het nodig hebben.” De training was niet verplicht voor de medewerkers, maar toch nam de hele groep er aan deel.

Moeilijke vraag om te stellen
Wat Meindertsma tijdens de training het meest leerzame vond was de impact van het stellen van de vraag ‘denk je wel eens aan zelfmoord?’. “Het is een moeilijke vraag om te stellen. De ene collega zal er meer moeite mee hebben dan de andere, maar het is wel een noodzakelijke vraag. En ook wat je dan doet als iemand met ‘ja’ antwoordt. We hebben goed geleerd hoe je hierin doorvraagt en vervolgens goed doorverwijst. Ik zie het als onze taak om een klant tijdens een gesprek uit de slachtofferrol te halen.”
Meindertsma: “Aandacht voor de mens blijft gewoon heel belangrijk. Er staan nu bedrijven onder grote druk en die druk kan er in sommige situaties op een verkeerde manier uitkomen. Het is daarom van belang om aandacht te hebben voor de mens en daarna pas voor de zaak. Ik denk dat iedere erfbetreder iets kan hebben aan deze training. Je hebt daarmee als het ware het juiste gereedschap in je koffer voor het geval je het nodig mocht hebben.”