Ga terug

“Het is belangrijk om woorden te geven aan een situatie”

Nico is sinds 2016 buitendienstadviseur van FrieslandCampina in Drenthe. Hij bezoekt jaarlijks zo’n 550 leden. Dat betekent dat hij bijna elke dag met drie á vier melkveehouders om de tafel zit. Toen hij drie jaar geleden als buitendienstmedewerker begon, hadden veel melkveehouders zorgen over hun toekomst en heerste er een onrustig sentiment.

“Het vangnet voor melkveehouders en erfbetreders, zoals dat nu bestaat, was in 2016 een stuk kleiner. Het was voor veel melkveehouders in mijn district een moeilijke tijd en ik had niet altijd genoeg handvatten om het gesprek diepgang te geven. Ook was er nauwelijks een back-up voor overleg. Die situatie is gelukkig sterk verbeterd. Er is de afgelopen jaar veel geïnvesteerd in samenwerking tussen de erfbetreders en de hulplijnen op de achtergrond, zoals de AgroZorgwijzer. Het mooie van onze rol als buitendienstadviseur is dat we een begeleidende taak hebben en ons bezoek aan de melkveehouder geen commercieel belang dient. Daardoor bouw je gemakkelijker een vertrouwensrelatie op met de melkveehouder.”

Verbondenheid bedrijf en gezin

“Ik ben opgegroeid op een boerderij en ik weet hoe het agrarisch bedrijf en het gezin met elkaar verweven zijn. Als het op het ene vlak mis gaat, dan heeft dat vaak ook effect op het andere. Als het financieel niet goed loopt, heeft dat zijn weerslag op het echtpaar of op de familie, andersom is dat ook zo. Als de problemen zich opstapelen, dan zijn er grofweg twee paden. Of het bedrijf verwijzen naar instanties die helpen de boel weer op de rit te krijgen, of in het uiterste geval zal de ondernemer stoppen met zijn bedrijf. Dat zijn heel moeilijke trajecten die niet tot mijn takenpakket horen en dan is het heel fijn om te weten dat er deskundige hulp is waarnaar ik kan doorverwijzen.”

Signaleren

“Bij een bedrijfsbezoek ga ik zo open mogelijk het gesprek aan en vraag: ‘waar wil je het zelf over hebben? Wat houdt je bezig?’ Als de lichaamshouding en de gezichtsuitdrukking iets anders laten zien dan de melkveehouder zegt, benoem ik dat. Dan hoop ik dat hij daarop ingaat en dat we verder praten en niet in een ontkenning gaat, wat ook wel eens gebeurt. Het is belangrijk om woorden te geven aan een situatie. Dat is de eerste stap naar een oplossing.”