Ga terug

Goed om nu al een zaadje te planten bij studenten


De studenten van het Aeres college in Barneveld volgden recent een workshop Jong en Gezond van agrarisch coach Maryse Versteeg.

Op het college wordt elk jaar een week in het kader van burgerschap georganiseerd. Normaal gesproken mogen de leerlingen dan zelf workshops kiezen, maar dit jaar werden er, vanwege de Coronamaatregelen, maar enkele gastsprekers uitgenodigd. Een ervan is agrarische coach Maryse Versteeg. Zij gaf namens AgroZorgwijzer een workshop ‘Jong en Gezond, hoe heb je impact met een goed gesprek? ’ aan de derdejaars veehouderijstudenten van niveau 3 en 4. Ze gaf hen tips over het voeren van een gesprek en doorverwijzen. Maryse gebruikte de animatie van AgroZorgwijzer, legde uit wat een agrarisch coach doet en welke mogelijkheden AgroZorgwijzer biedt hierin. Bijvoorbeeld met behulp van het verwijsschema.

Een eyeopener
Docent Stacey Clercx: “Je ziet dat dit soort thema’s voor sommige studenten nog echt ver van hun bed zijn. Ze vragen zich dan toch af wie zij zijn om als bijvoorbeeld stagiaire dit soort vragen te stellen. Maar het is wel echt een eyeopener dat zij ook hierop kunnen en mogen reageren. Het blijft natuurlijk moeilijk om over dit soort thema’s te praten met bijvoorbeeld een stagebieder, want je hebt er ook wat levenservaring voor nodig. Maar het is goed om nu al een zaadje te planten bij onze studenten.”

Train de trainer
“Ik vind het goed dat we hier aandacht aan besteden. Ik zie dat er op agrarische bedrijven veel speelt en dat de mensen best gesloten kunnen zijn. Het is dan belangrijk dat je weet hoe je daarmee om moet gaan. Vorig jaar hebben we met een aantal docenten de suïcidepreventietraining van 113 Zelfmoordpreventie gevolgd. Het zou goed zijn als wij als docenten ook een soort ‘train de trainer’ training kunnen volgen om zelf het soort workshops te kunnen geven die Maryse nu deed.”