Ga terug

“Fijn om met de animatie een handvat in handen hebben om gesprek met leerlingen aan te gaan”


Nicole Eertink is docent veehouderij aan het Zone College in Hardenberg. Ze heeft in haar les gebruikt gemaakt van de animatie die AgroZorgwijzer ontwikkelde om het onderwijs te helpen gesprekken over psychische nood in de agrarische sector op gang te helpen.

“Het is niet achter elke voordeur rozengeur en maneschijn. Het is fijn dat we nu met de animatie een handvat hebben om het gesprek weer aan te gaan.”
Nicole geeft les aan laatstejaars studenten van de driejarige opleiding veehouderij. Ze vertelde tijdens de les eerst over het waarom en hoe van de animatie. Daarna bekeek ze met de klas de animatie. Vervolgens moesten de leerlingen in groepjes van 3-4 uiteen om te bespreken wat zij zouden doen als ze tijdens een stage erachter kwamen dat het niet goed gaat met de ondernemer.

Reactie verschilt per student
“Er zijn studenten bij die gelijk zeggen: “Ik doe niks, dat is een zaak voor de ondernemer zelf.” Maar er zijn er ook bij die wel wat willen doen. Met elkaar levert dat mooie gesprekken op. Het is wel een moeilijk thema, maar ik wou de les bewust niet te zwaar maken.”
Na het gesprek over stages behandelde Nicole een case over een fictief bedrijf in de buurt. “Stel je fietst daar vaak langs en ziet dat het niet goed gaat wat doe je dan? En wat zou je zelf fijn vinden als jij die ondernemer was?”
Na een paar dagen kwam Nicole nog even terug op het onderwerp bij de leerlingen. Het bleek dat studenten die even over het thema hadden nagedacht nu toch wel open stonden om iets te doen bij een stage- of buurtbedrijf.

Eyeopener voor docenten
Bij de animatie heeft AgroZorgwijzer ook een handleiding voor docenten opgesteld met hierin oefeningen. Nicole vindt de animatie zelf prima. “Kort en krachtig. En ik vind de animatie ook een eyeopener voor ons als docenten. Wij komen natuurlijk ook op veel bedrijven tijdens stagebezoeken. De animatie en bijbehorende handleiding geven mij ook handvaten om het gesprek aan te gaan met een ondernemer als ik zie dat het ergens niet goed gaat.”