Ga terug

Agro-zorgnetwerkkaart geeft inzicht in netwerk agrariër

AgroZorgwijzer introduceert de Agro-zorgnetwerkkaart. De agrarische sector en zorginstanties namen samen het initiatief om tot deze kaart te komen. De kaart helpt agrarische ondernemers en hun omgeving in het vinden van de juiste psychosociale hulp. En het geeft de professionele hulpverlener inzicht in het netwerk van een agrarisch ondernemer. Het doel is inzicht geven in wie wat kan doen voor het welzijn van de ondernemer.

Weten waar je als agrariër terecht kunt voor passende psychosociale hulp en daadwerkelijk om hulp vragen is soms best moeilijk. Daarnaast kan het voor de reguliere hulpverlening soms lastig zijn om de juiste adviezen te geven aan een agrarisch ondernemer, omdat de wereld van de agrariër onvoldoende bekend is. “Met de Agro-zorgnetwerkkaart willen we de drempel om de juiste hulp te zoeken verlagen en de zorgverlener inzicht geven in het netwerk van de agrariër en andere wegen om in contact te komen. Soms helpt het bijvoorbeeld om een agrarisch coach in te schakelen”, vertelt Fleur Bartels vanuit Projecten LTO Noord betrokken bij de totstandkoming van deze kaart.

Cirkel met 4 kwadranten
De kaart bevat een cirkel met verschillende ringen rondom een agrarisch ondernemer. Hierin staan personen of organisaties vermeld. Hoe dichterbij de ondernemer deze vermeld staan hoe bekender deze persoon of organisatie(over het algemeen) is voor de ondernemer. De cirkel is onderverdeeld in vier kwadranten: agrarisch, hulpverlening, sociaal en agrarische sociale ondersteuning. Vanuit de digitale kaart kan doorgelinkt worden naar de websites van de verschillende organisaties.
De kaart kwam tot stand met medewerking van LTO, NZO, ZuivelNL, huisartsen, Zorg om Boer en Tuinder, GGD, 113 Zelfmoordpreventie, GGZ, ARQ kenniscentrum Impact, Vertrouwensloket welzijn Landbouwhuisdieren, Ministerie van LNV en agrarische ondernemers. Deze pdf van Agro-zorgnetwerkkaart wordt regelmatig geactualiseerd.