Herken tijdig signalen om problemen te voorkomen

!
 • Persoonlijk
 • In de stal
 • Op het erf of in huis
 • Op papier
 • Besluiteloosheid
 • Gezondheidsklachten
 • Ziet geen toekomstperspectief
 • Trekt zich terug en is stil
 • Neemt de telefoon niet meer op
 • Komt niet meer op bijeenkomsten
 • Vriendenkring krimpt
 • Relaties lopen stroef
 • Zegt afspraken af
 • "Kort lontje", snel boos
 • Weinig aandacht voor persoonlijke verzorging
 • Kinderen zijn minder vrolijk of laten zich niet zien
 • Slechte kwaliteit of geen voeding
 • Geen droge ligplaatsen
 • Watervoorziening onvoldoende
 • Onregelmatige melktijden
 • Chaos in de stal
 • Achtergebleven ontwikkeling jonge dieren
 • Aanwezigheid van parasieten
 • Regelmatig zieke/gewonde/kreupele dieren
 • Geen verzorging en behandeling van zieke dieren
 • Grote uitval volwassen dieren
 • Vervuiling van dieren
 • Onvoldoende ongediertebestrijding
 • Bezoekerskaart is niet actueel
 • Bedrijfskleding voor bezoek/medewerker is vies of niet op voorraad
 • Zeep en ontsmettingsmiddelen niet voorradig
 • Hygiënesluis niet schoon
 • Stofzakken van voersilo's worden niet vervangen
 • Dode hennen blijven liggen
 • Achterstallig onderhoud
 • Steeds slordiger/vervuild erf/huis
 • Ongeopende of ongelezen post
 • Opeenstapeling reparatiewerkzaamheden
 • Hygiëne laat te wensen over
 • Je niet welkom voelen op het erf
 • Geen koffie of thee aangeboden
 • Plotselinge of geleidelijke verandering
 • Verwaarlozing van "niet-landbouwhuisdieren" zoals hond of kat
 • Ineens onbekenden op het erf die ruimte huren
 • Financiele resultaten gaan achteruit
 • Niet of te laat betalen van rekeningen
 • Minder (of geen) reguliere bestellingen
 • Plotselinge of geleidelijke verandering
 • Uitstellen van noodzakelijke investeringen
 • Niet kunnen aflossen
 • Technische kengetallen roepen vragen op
 • Dierenarts komt zelden
 • Ondernemer begaat overtredingen
 • Boekhouding is niet op orde
 • Ondernemer heeft geen overzicht meer
 • Post wordt niet mee naar binnen genomen
 • Veel wisselingen in leveranciers, personeel, handelaren, dierenarts, etc.