Herken tijdig signalen om problemen te voorkomen

!
 • Persoonlijk
 • In de stal
 • Op het erf of in huis
 • Op papier
 • Besluiteloosheid
 • Gezondheidsklachten
 • Ziet geen toekomstperspectief
 • Trekt zich terug en is stil
 • Neemt de telefoon niet meer op
 • Komt niet meer op bijeenkomsten
 • Vriendenkring krimpt
 • Relaties lopen stroef
 • Zegt afspraken af
 • "Kort lontje", snel boos
 • Slechte kwaliteit voeding
 • Geen droge ligplaatsen
 • Watervoorziening onvoldoende
 • Onregelmatige melktijden
 • Chaos in de stal
 • Achtergebleven ontwikkeling jonge dieren
 • Aanwezigheid van parasieten
 • Regelmatig zieke/gewonde/kreupele dieren
 • Geen verzorging en behandeling van zieke dieren
 • Grote uitval volwassen dieren
 • Achterstallig onderhoud
 • Steeds slordiger erf/huis
 • Ongeopende of ongelezen post
 • Opeenstapeling reparatiewerkzaamheden
 • HygiĆ«ne laat te wensen over
 • Geen koffie of thee aangeboden
 • Plotselinge of geleidelijke verandering
 • Financiele resultaten gaan achteruit
 • Niet of te laat betalen van rekeningen
 • Minder (of geen) reguliere bestellingen
 • Plotselinge of geleidelijke verandering
 • Uitstellen van noodzakelijke investeringen
 • Niet kunnen aflossen
 • Technische kengetallen roepen vragen op
 • Dierenarts komt zelden