Privacyverklaring

AgroZorgwijzer (postbus 93044, 2509 AA Den Haag ) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@agrozorgwijzer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AgroZorgwijzer verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze zelf aan ons verstrekt via het contactformulier. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@agrozorgwijzer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AgroZorgwijzer verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen wanneer u hier via het contactformulier om vraagt.

Geautomatiseerde besluitvorming

AgroZorgwijzer neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Agro zorgwijzer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u uw gegevens heeft aangeleverd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Agro zorgwijzer verstrekt uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van uw vraag aan ons.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Agro zorgwijzer gebruikt alleen technische/functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AgroZorgwijzer. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@agrozorgwijzer.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. AgroZorgwijzer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

AgroZorgwijzer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@agrozorgwijzer.nl

Mentale Fitheidtest
Via deze website worden gegevens verwerkt via de Mentale Fitheidtest. Dit vindt alleen plaats als u deze zelf invult. De gegevens en resultaten van deze tests worden anoniem opgeslagen. Uw IP-adres wordt niet opgeslagen. In deze vragenlijst wordt gevraagd naar uw leeftijd, geslacht en uw mentale welzijn. Uw anonieme testresultaten worden gebruikt om de uitslag van de test te berekenen en voor wetenschappelijk onderzoek.

Aan het einde van de test krijgt u de mogelijkheid om de testresultaten per e-mail naar u te laten versturen. Wilt u daar gebruik van maken, dan kunt u uw e-mailadres invullen. Dit e-mailadres wordt niet opgeslagen.