Ga terug

Problemen aanpakken

Soms stapelen problemen zich op. Veel mensen vermijden problemen, omdat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Het gevolg is dat problemen in je hoofd steeds groter worden. Door moeilijkheden onder ogen te zien en waar mogelijk aan te pakken, zijn veel problemen al gauw minder erg.

De manier waarop je met problemen omgaat, heeft invloed op hoe je je voelt. Door je actief te richten op problemen die te maken hebben met dingen die jij belangrijk vindt, krijg je het gevoel weer grip of controle te hebben. Dat geeft je zelfvertrouwen en energie.

Hoe?
Wil je meer grip op je leven? Probeer dan met hulp van dit stappenplan je problemen aan te pakken. Je kunt deze oefening heel goed met iemand anders samen maken.

 1. Benoem je problemen. Maak een lijst met alle grote en kleine problemen waar je mee zit.
 2. Problemen zijn er in alle soorten en maten. Geef per probleem aan in welke categorie deze valt:
  • Belangrijk en oplosbaar: dit zijn problemen die gaan over iets wat jij belangrijk vindt, en waar je iets aan kan doen. Bijvoorbeeld: te veel werk hebben in een bepaalde periode; je kunt dan een deel van het werk uitbesteden.
  • Belangrijk en onoplosbaar: dit zijn problemen die belangrijk voor je zijn, maar niet oplosbaar. Bijvoorbeeld: als je nieuwe regelgeving krijgt opgelegd.
  • Niet belangrijk: dit zijn problemen die niks te maken hebben met wat jij echt belangrijk vindt in het leven. Bijvoorbeeld: een bibliotheekboek dat twee dagen te laat is. Nou en?
 3. Kies één van de problemen uit die belangrijk en oplosbaar is.
 4. Bedenk zoveel mogelijk oplossingen voor het probleem; haalbaar of niet.
 5. Kies één van de haalbare oplossingen.
 6. Maak een zo concreet mogelijk plan van aanpak.
 7. Kom in actie en evalueer hoe het is gegaan. Is het gelukt? Heb je je doel nog niet bereikt? Is dan een andere oplossing mogelijk?

Heb jij te maken met belangrijke problemen die je niet op kunt lossen?
Je kunt je daardoor verdrietig, bang of boos voelen. Dit soort gevoelens zijn signalen die aangeven of iets belangrijk voor je is. Ga ze niet uit de weg. Het delen van je zorgen en gevoel met iemand die je vertrouwd, kan enorm opluchten. De ander kan dat vaak goed begrijpen. En soms kom je tot nieuwe oplossingen. Zoek iemand die je vertrouwt: je partner, een goede vriend(in) of een collega-boer.

Zijn er problemen waar je mee blijft worstelen? Of merk je dat je er somber van wordt? Praat er dan over met iemand die je vertrouwt. Denk hierbij aan je huisarts, een (agrarisch) coach of een vrijwilliger van Zorg Om Boer en Tuinder. Het verwijsschema leidt je naar verschillende hulpaanbieders. Gaat het om grotere en bedrijfsspecifieke vragen? Dan kan een AgroCoach je ook op weg helpen.