Suïcidepreventie in het onderwijs

Veel scholen worden een keer geconfronteerd met jongeren die denken aan zelfmoord. Soms ook met iemand die een poging doet of komt te overlijden door zelfmoord. 113 Zelfmoordpreventie zette op een rij wat je als school kunt doen om jongeren te ondersteunen en de weg naar hulp te wijzen? Welke rol heb je? Hoe signaleer je problemen? Waar stopt jouw verantwoordelijkheid?

Materialen specifiek voor het onderwijs
Handreiking zelfmoordpreventie
Stappenplan voor scholieren en studenten
Signaleringskaart

Suïcidepreventiebeleid
113 Zelfmoordpreventie biedt handvatten om suïcidepreventie een structurele plek te geven binnen je organisatie. De materialen zijn een leidraad waarmee je kan bepalen wat passende suïcidepreventie is binnen jouw organisatie en hoe je dit concreet kan gaan vormgeven. Maak met elkaar een protocol, stappenplan of handelingswijzer en bespreek de onderwerpen intern en maak afspraken. Zo wordt suïcidepreventie een onderwerp waar je samen aan werkt.
Op de website www.113.nl/suicidepreventiebeleid staan:

  • een tool ‘matrix suïcidepreventie’. In deze matrix kan je aangeven wat er in de organisatie al gedaan is aan suïcidepreventie. Je krijgt per onderdeel overzicht over waar nog verbetering mogelijk is.
  • Met het stappenplan suïcidepreventie verdeel je de taken en verantwoordelijkheden in jouw organisatie ten opzichte van de onderstaande stappen: herkennen – bespreken – doorverwijzen – samenwerken
  • De tool ‘Evaluatie’ helpt je bij het evalueren en hiermee loop elk jaar je activiteiten rondom suïcidepreventie na. Dit met als doel te ontdekken waar verbetering mogelijk is en op basis daarvan het beleid verder aan te scherpen.
  • Denk vooruit! Met de tool Meerjarenplan definieer je verschillende acties. Zo veranker je het suïcidepreventiebeleid in de organisatie
    Wil je meer weten? Ga naar de website van 113. Je vindt daar onder andere praktijkvoorbeelden van hoe andere scholen in Nederland omgaan met zelfmoordpreventie. Ook worden verschillende hulplijnen aangereikt en krijg je antwoord op veel gestelde vragen.

Bron: 113 Zelfmoordpreventie