Signalen

Herken tijdig signalen om problemen te voorkomen. Hieronder een opsomming van verschillende signalen die studenten tonen als het minder goed met hem of haar gaat. Bespreek deze signalen ook met jouw collega’s. Wat zien zij?

• De student trekt zich terug/wordt stiller.
• De student antwoord met feiten op persoonlijke vragen die je aan hem stelt.
• De student heeft een kort lontje, is snel boos.
• De student probeert de problemen weg te lachen.
• De vriendengroep van de student wordt kleiner.
• De student kampt met gezondheidsproblemen.
• De student is moe en slaapt slecht.
• De student toont uitstelgedrag, wat niet bij hem past.