Onderzoek mentale fitheid studenten

Er komt veel af op de agrarische student. Naast dat de druk op studenten in het algemeen hoog ligt, wordt de druk op de agrarische sector ook steeds hoger. In combinatie met enkele actualiteiten is er een aanname gedaan dat het invloed heeft op de mentale fitheid van een agrarisch student. Vanuit deze aanname is de hoofdvraag van het onderzoek geformuleerd: Hoe is het gesteld met de mentale fitheid onder agrarische studenten en wat voor positieve invloed kunnen het onderwijs, LTO Noord, het NAJK en AgroZorgwijzer hierop hebben?

Om de hoofdvraag te beantwoorden is de mentale fitheid onder de agrarische studenten gepeild door middel van een enquête. Naast vragen over de mentale fitheid, werd ook gevraagd hoe ze denken dat de betrokken partijen zich kunnen inzetten voor mentale fitheid. Vervolgens zijn interviews afgenomen op 8 agrarische scholen, LTO Noord, NAJK en AgroZorgwijzer, om te peilen wat ze op dit moment doen aan mentale fitheid. Ook zijn een aantal personen van de professionele reguliere hulpverlening geïnterviewd om advies te vragen hoe de betrokken partijen zich kunnen inzetten om de mentale fitheid te bevorderen.

Aandachtspunten
Uit de enquête blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de mentale fitheid van een agrarisch student. Wel zijn er aandachtspunten, zoals minder piekeren en de negatieve berichten uit de media niet persoonlijk aantrekken. Uit de interviews blijkt dat de mbo-scholen al een duidelijk protocol hebben voor als de student zich meldt met een hulpvraag. Bij de hbo-scholen is dit nog niet het geval. LTO Noord en NAJK zijn zoekende in hoe ze als vereniging een aandeel in het bevorderen van de mentale fitheid kunnen hebben. AgroZorgwijzer is zich al aan het richten op het onderwijs.

‘Normaler’ maken
Uit de interviews met de reguliere professionele hulpverlening komt voornamelijk dat het onderwerp mentale fitheid ‘normaler’ moet worden gemaakt. Dit kan door onder andere het onderwerp luchtig te houden en er niet omheen te draaien. Door het inzetten van ervaringsdeskundigen of rolmodellen komt het beter aan bij de agrarische student. Ook moet het voor de student duidelijk zijn waar hij of zij naartoe kan met een hulpvraag. De partijen kunnen zorgen voor een duidelijk protocol en een duidelijke communicatie richting de student. De aanbeveling is deze punten met alle partijen op te pakken. Daarnaast wordt ook een aanbeveling gedaan een vervolgonderzoek uit te voeren.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Anky Scholten, student aan Aeres Hogeschool Dronten. Het onderzoek vond plaats in de periode september-december 2020. Haar begeleidster Elsbeth Timmerman werkt mede aan het project AgroZorgwijzer en is verantwoordelijk voor onder andere het werkpakket Onderwijs.

Meer weten?
Wil je meer informatie? Bekijk dan de factsheet met de belangrijkste resultaten op een rijtje of lees de uitgebreide onderzoeksrapportage.