Trainingen

Overzichtsmenu alle trainingen

Wanneer een boer op mentaal vlak (extra) steun kan gebruiken, willen erfbetreders en collega-boeren graag een helpende hand bieden. Maar hoe werkt dat precies en wat zijn ieders verantwoordelijkheden? Er zijn diverse trainingen die leren tijdig te signaleren, in gesprek te komen en wanneer nodig leren doorverwijzen naar de juiste instanties. AgroZorgwijzer brengt de trainingen breed onder de aandacht en denkt mee over passende trainingen voor erfbetreders, boeren, medewerkers, bestuurders en vrijwilligers. Een overzicht van alle trainingen vindt u in deze Menukaart. Zoekt u een trainer bij u in de buurt die een training van AgroZorgwijzer verzorgt? Kijk dan op onze Trainerskaart.

Trainingen suïcidepreventie samen met 113

Om de signalen te herkennen van iemand met suïcidale gedachten én om zelfmoord bespreekbaar te maken, biedt 113 Zelfmoordpreventie een suïcidepreventietraining aan speciaal ontwikkeld voor de agrarische sector. De training heet ‘Suïcidepreventietraining gatekeeper voor de agrarsiche sector’. Gatekeepers zijn mensen die een sleutelrol kunnen vervullen in het begeleiden van mensen met zelfmoordgedachten naar professionele hulp.
In 2018 en 2019 volgden ruim 100 erfbetreders deze training. Lees er meer over in deze folder.