Agro-Zorgnetwerkkaart

 

Weten waar je als agrariër terecht kunt voor passende psychosociale hulp en daadwerkelijk om hulp vragen is soms best moeilijk. Daarnaast kan het voor de reguliere hulpverlening lastig zijn om de juiste adviezen te geven aan een agrarisch ondernemer, omdat de wereld van de agrariër onvoldoende bekend is. De Agro-zorgnetwerkkaart helpt agrarische ondernemers en hun omgeving in het vinden van de juiste psychosociale hulp. En het geeft de professionele hulpverlener inzicht in het netwerk van een agrarisch ondernemer. Zo ontstaat een breder beeld bij wie wat kan doen voor het welzijn van de ondernemer en weten betrokkenen elkaar beter te vinden.

Cirkel met 4 kwadranten
De kaart bevat een cirkel met verschillende ringen rondom een agrarisch ondernemer. Hierin staan personen of organisaties vermeld. Hoe dichterbij de ondernemer, hoe bekender deze persoon of organisatie (in het algemeen) is voor de ondernemer. De cirkel is onderverdeeld in vier kwadranten: agrarisch, hulpverlening, sociaal en agrarische sociale ondersteuning. Vanuit de digitale kaart kan doorgelinkt worden naar de websites van de verschillende organisaties.

De kaart kwam tot stand met medewerking van LTO, NZO, ZuivelNL, huisartsen, Zorg om Boer en Tuinder, GGD, 113 Zelfmoordpreventie, GGZ, ARQ kenniscentrum Impact, Vertrouwensloket welzijn Landbouwhuisdieren, Ministerie van LNV en agrarische ondernemers. Deze  pdf van de AgroZorgnetwerkkaart wordt regelmatig geactualiseerd.