Aandacht voor agrarisch ondernemers en hun omgeving

Maak jij je zorgen over een agrariër in je omgeving? AgroZorgwijzer helpt erfbetreders en collega-boeren bij het herkennen van signalen en geeft tips om het gesprek aan te gaan. Het Verwijsschema helpt passende hulp te vinden. Met aandacht voor elkaar werken we samen met reguliere hulpverlening aan een gezonde sector.
Meer weten over het “hoe en waarom” van AgroZorgwijzer? Kijk bij toelichting.

AgroZorgwijzer wordt mogelijk gemaakt door ZuivelNL, NZO, Zorg om Boer en Tuinder, LTO Nederland, Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Herken tijdig signalen om problemen te voorkomen

Persoonlijk

 • Besluiteloosheid
 • Gezondheidsklachten
 • Ziet geen toekomstperspectief
Meer signalen

In de stal

 • Slechte kwaliteit of geen voeding
 • Geen droge ligplaatsen
 • Watervoorziening onvoldoende
Meer signalen

Op het erf of in huis

 • Achterstallig onderhoud
 • Steeds slordiger/vervuild erf/huis
 • Ongeopende of ongelezen post
Meer signalen

Op papier

 • Financiele resultaten gaan achteruit
 • Niet of te laat betalen van rekeningen
 • Minder (of geen) reguliere bestellingen
Meer signalen

Hoe kom je in gesprek?

 • Benoem wat je ziet, waarover je zorgen hebt.
 • Blijf zonder oordeel of eigen conclusies.
 • Bied een luisterend oor.
Meer tips
?